D.S.M. Koberovy s.r.o.Ing. Vladimír Novák

Ing. Vladimír Novák

Znalecká činnost

spočívá ve zpracování a vyhotovení znaleckých posudků v daném oboru v rozsahu určeném „jmenováním soudního znalce“ , pro fyzické a právnické osoby, orgány veřejné správy, policie a justice.

Inženýrská činnost

 • dozorová činnost v oblasti protikorozní ochrany, sanací betonových konstrukcí

 • navrhování systémů protikorozní ochrany a sanací včetně údržbových činností

 • vedení pracovní skupiny v oblasti PKO, zastupování zhotovitele vůči investorovi, generálnímu dodavateli nebo vyššímu zhotoviteli

 • přednášková a školící činnost ve jmenovaném oboru

Pozn.: v případě inženýrské činnosti není účelné provádět úkony formou znaleckých posudků, pokud si to zákazník sám nevyžádá. Související dokumenty pak mají povahu zpracovanou korozním inženýrem či technikem, která pro kontrolu běžného díla zcela postačuje a představuje i úsporu nákladů na tuto činnost.

Kvalifikační předpoklady znalce

Dosažené vzdělání:

 • Střední průmyslová škola strojní a dopravní v Děčíně

 • Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině

 • Vysoká škola strojní a textilní v Liberci

Zkoušky odborné způsobilosti pro činnost cízích právních subjektů na síti SŽDC s.o. v rozsahu K06, M02, B02.

 

Dosažená praxe:

 • První tryskací technologie CLEMCO v ČSFR, práce s airlesssystémy v době jejich zavádění v bývalém východním bloku, později stavbyvedoucí, následně společník a jednatel společnosti zabývající se profesionální protikorozní ochrannou ocelových konstrukcí a sanací betonových konstrukcí – oblast průmyslových staveb, staveb občanské vybavenosti a staveb dopravních těles.

 • Vedoucí prací na stavbách ČD, následně SŽDC s.o. v rozsahu bývalých zkoušek odborné způsobilosti F01, F02 až do dnes, v rozsahu nynější nutné kvalifikace v rozsahu K06, M02, B02.

 • Dostavba, oživení, rozběh a provozování vysokokapacitní lakovny průmyslových komponent v areálu bývalé Transporty Chrudim, dnešní SIAG.cz – výrobce tubusů větrných elektráren pro přední světové dodavatele včetně příslušenství (fundamenty, nosiče gondol apod.)

 • Podíl na zakázkách ve společnostech přímo řízených, v oblasti protikorozní ochrany, sanací betonu a kamene - referenční zakázky zde.

 

© 2018 D.S.M. Koberovy s.r.o. - Ing. Vladimír Novák